BAT materiały budowlane logo
Baza wiedzy

Tagi:

     

Ulga termomodernizacyjna

Ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien czy zakup energooszczędnego źródła ciepła - to ważne, ale i kosztowne inwestycje. Na szczęście od niedawna istnieje możliwość odliczenia od dochodu tego rodzaju wydatków w rozliczeniu rocznym. Mowa oczywiście o uldze termomodernizacyjnej. Ta informacja pozwoli wielu osobom podjąć decyzję o rozpoczęciu inwestycji. Kto może z niej skorzystać? Jakie wydatki odliczyć? Podpowiadamy!

Kto może skorzystać z programu

Ulgę termomodernizacyjną możesz sobie odliczyć jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego. Ustawa obejmuje nie tylko domy wolno stojące, ale również zabudowy bliźniacze, szeregowe i grupowe. Uwaga! Z programu wyłączono budynki w których wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne, a więc bloki. Podobnie w sytuacji gdy w bryle wydzielono część mieszkalną i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku. Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać nawet właściciel wynajmujący lokal najemcy.

Sposób rozliczania ulgi termomodernizacyjnej

Rozliczasz się w formie PIT 37 lub PIT 36? To znaczy, że możesz skorzystać z programu. Podobnie w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą, a Twoją formą prowadzenia księgowości jest ryczałt lub rozliczenie liniowe. Z możliwości odliczenia wykluczono jedynie osoby korzystające z książki przychodów i rozchodów. Ulgę możesz wykazać w załączniku PIT/O oraz w deklaracji podatkowej – poprzez wskazanie sumy odliczeń wykazanych na PIT/O.

Materiały i usługi

Możesz odliczyć od dochodu wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi wskazane w wykazie - rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018  r. Na całe szczęście lista materiałów, które podlegają uldze jest bardzo długa. Obejmuje m.in.

  • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów czyli np. styropian;
  • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem;
  • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem;
  • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
  • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
  • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
  • pompę ciepła wraz z osprzętem;
  • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
  • stolarkę okienną i drzwiową, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
  • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

W wykazie nie zapomniano również o usługach związanych z montażem elementów z powyższej listy. Rozporządzenie obejmuje też demontaż starego źródła ciepła. Tylko pamiętaj! Podstawą ubiegania się o ulgę jest faktura. Oznacza to, że nie będziesz mógł skorzystać z programu jeśli kupiłeś materiały budowlane "bez VAT", a Twój instalator nie wystawił faktury, bo pracuje "na czarno".

Odliczenie – kwota, termin i odbiór

Maksymalna kwota odliczenia może wynieść 53 000 zł brutto i to bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach. Limit dotyczy nieruchomości podawanej ociepleniu czy remontowi termicznemu. Odliczenia możesz dokonać w pełnej kwocie wydatku (czyli tyle ile wydajesz – tyle odliczasz od dochodu). Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej musisz zakończyć termomodernizację w ciągu trzech latach od rozpoczęcia prac. Za datę rozpoczęcia uznaje się pierwszy dzień w którym dokonałeś wydatku związanego z pracami. Koszty możesz odliczać na bieżąco, więc osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT. Dowodem zrealizowanej inwestycji może być odbiór techniczny albo odpowiednia dokumentacja powykonawcza. Jeżeli prace nie wymagają tego ostatniego potwierdzenia wystarczy, że odpowiednio samodzielnie udokumentujesz koniec inwestycji.

Audyt energetyczny

Coraz powszechniejszą formą planowania inwestycji jest audyt energetyczny, który może zawierać informacje o materiałach i usługach niezbędnych do poprawienia izolacji termicznej budynku. Co ciekawe również koszt wykonania badania możesz wliczyć w ulgę termomodernizacyjną. W tej sytuacji zmienia się maksymalny okres rozliczenia wydatków, bo zostaje przedłużony aż do 6 lat. Licząc od dnia przeprowadzenia audytu energetycznego. Jeśli zaraz po jego przeprowadzeniu poniesiesz  wydatki, ale będą one zbyt wysokie by w pełni je odliczyć od dochodu, to kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega odliczeniu w kolejnych latach. Jednak nie dłużej niż przez 6 lat. Ten okres liczymy od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt energetyczny dla danego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Ulga termomodernizacyjna, a inne programy

Ulgę termomodernizacyjną możesz odliczyć nawet jeśli już skorzystałeś z innych programów takich jak „Mój Prąd” czy „Czyste powietrze”. Limitem jest kwota 53 000 zł brutto, którą liczy się po zsumowaniu wszystkich inwestycji. Masz szczegółowe pytania? Napisz do naszego specjalisty na czystepowietrze@bat.pl. Poprowadzimy Cię od wyceny, aż do otrzymania dofinansowania.
Createdy by Studio Spectro